/include/nagle-przypadki/gdy-boli-zab.inc.php
Home / gdy boli ząb

gdy boli ząb

Gdy ząb zaczyna boleć nie można czekać. Trzeba zgłosić się do dentysty najszybciej jak to możliwe. Czas działa na niekorzyść - ząb, który dzisiaj tylko boli, wkrótce może stać się przyczyną większych problemów - ropnia i obrzęku.

Zespół Orident jest gotowy na przyjmowanie nagłych przypadków. Niezbędne jest jednak telefoniczne zgłoszenie w celu ustalenia konkretnego terminu.
W związku z faktem, że Orident prowadzi planowe leczenie pacjentów,
w sytuacjach nagłych czas oczekiwania na wizytę może wynieść maksymalnie kilka godzin. W każdej chwili pacjenci mogą jednak otrzymać w klinice znieczulenie uśmierzające ból tak, aby do minimum zmniejszyć niedogodności związane z oczekiwaniem na wizytę.

W nagłych wypadkach prosimy o zgłaszanie się niezwłocznie po wystąpieniu objawów bólowych, ale nie później niż 2 godziny przed zamknięciem placówki (od poniedziałku do piątku: do godz. 18.00,
w sobotę: do godz. 11.00).

Pierwsza wizyta w nagłych przypadkach ma na celu likwidację bólu. Dentysta aplikuje do zęba lekarstwo i umawia na właściwy zabieg. Dzieje się tak
w szczególności w przypadku, gdy konieczne jest leczenie kanałowe lub poważniejszy zabieg chirurgiczny, np. usunięcie zęba.

Leczenie endodontyczne, powszechnie nazywane leczeniem kanałowym jest konieczne w przypadku zapaleń miazgi, która potocznie nazywana jest przez pacjentów nerwem, natomiast anatomicznie jest to tkanka wypełniająca wnętrze zęba zbudowana z naczyń krwionośnych i nerwów. Endodoncja to metoda leczenia, pozwalająca uratować zęby, które jeszcze nie tak dawno skazane byłyby na ekstrakcję (usunięcie). Wskazaniami do leczenia kanałowego są:

 • nieodwracalne zapalenia miazgi,
 • zapalenia tkanek okołowierzchołkowe(zmiany okołowierzchołkowe, ziarniniaki, torbiele),
 • zranienia miazgi powstałe w wyniku urazów,
 • wskazania protetyczne,
 • czasami choroby przyzębia (tzw. zespoły endoperio),
 • zęby wcześniej źle leczone kanałowo i ze zmianami okołowierzchołkowymi.

Zważając na to, że własny, uratowany korzeń zęba jest najlepszym naturalnym implantem, a odbudowa protetyczna na własnym korzeniu najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem uzupełnienia braku, zawsze warto podjąć próbę leczenia kanałowego. Jedyną bowiem alternatywą dla leczenia kanałowego jest ekstrakcja zęba, która pociąga za sobą konieczność uzupełnienia jego braku poprzez implant lub most protetyczny.

Utrata zęba wiąże się z poniższymi konsekwencjami, które mogą być odczuwane zaraz po zabiegu lub dopiero po paru latach.

 1. Utrudnione rozdrabnianie pokarmów.
 2. Defekt estetyczny.
 3. Zaburzenia wymowy.
 4. Przesuwanie zębów sąsiednich, powstanie szpary między zębami — gromadzi się jedzenie, co utrudnia higienę i zwiększa podatność na próchnicę.
 5. Wysuwanie się zębów przeciwstawnych — objaw Godona: zaburzenia artykulacji (żucia pokarmu), odsłanianie korzeni zębów, silna nadwrażliwość na ciepło
  i zimno, tworzenie ubytków przyszyjkowych.
 6. Najbardziej oddalona w czasie konsekwencja: przesunięcie zębów powoduje zmiany w zaguzkowaniu zębów, co ma wpływ na proces żucia, wszelkie zaburzenia prowadzą do zwyrodnień stawów skroniowo-żuchwowych wymagających długotrwałej rehabilitacji. Nieleczone mogą być przyczyną częstych bólów głowy.

Przebieg leczenia kanałowego:

W Orident Stomatologia leczenie kanałowe może przebiegać jednowizytowo, jednak w niektórych przypadkach konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego podczas dwóch wizyt (w nielicznych wypadkach z wymianą opatrunku między nimi).

Przebieg leczenia kanałowego:

Endodonta w trakcie leczenia dla zachowania sterylności suchości w polu operacyjnym stosuje koferdam, czyli materiał który izoluje leczony ząb od środowiska jamy ustnej, dzięki czemu stomatolog uzyskuje suche, względnie wolne od bakterii pole leczenia. Koferdam chroni też pacjenta przed aspiracją (zachłyśnieciem) bądź połknięciem płynów używanych do płukania kanałów oraz drobnych instrumentów stomatologicznych.

W dużym uproszczeniu leczenie kanałowe rozgrywa się w kilku etapach:

 • Pierwszy etap: znieczulenie pacjenta: gwarantuje bezbolesność zabiegu.
 • Drugim etapem jest otwarcie komory zęba i dokładne usunięcie martwej lub żywej miazgi z wnętrza zęba (komory).
 • Trzeci etap: odnalezienie ujść kanałów. Jest to bardzo trudny i pracochłonny etap, ponieważ pominięcie jakiegoś kanału wiąże się z pozostawieniem bakterii, co może doprowadzić do powikłań i ekstrakcji zęba. Bardzo pomocny jest tutaj mikroskop.
 • Ustalenie długości roboczej — kolejny odpowiedzialny etap; ząb musi być opracowany do otworu fizjologicznego. Zarówno za krótkie jak i za długie opracowanie zęba będzie wpływało na zmniejszenie szans na sukces. Dlatego bardzo istotne jest najdokładniejsze ustalenie długości roboczej kanałów.
  W Orident Stomatologia stosuje się w tym celu urządzenie zwane endometrem Dentaport Root ZX firmy Morita, który wykonuje elektroniczny pomiar kanałów korzeniowych. Pozwala to na wyeliminowanie metody pomiaru długości kanału opartego na zdjęciu Rtg, która w licznych badaniach okazała się bardzo często zawodna. Badanie jest precyzyjne i całkowicie obojętne dla organizmu. Ponadto dzięki temu, dotychczas niemożliwe ze względu na Rtg leczenie kobiet
  w ciąży jest możliwe i bezpieczne.
 • Następny etap to mechaniczne opracowanie kanałów, które odbywa się przy użyciu specjalnych narzędzi kanałowych NiTi (niklowo tytanowych), mikrosilnika TRI AUTO ZX. W związku z tym, że mikrosilnik jest zintegrowany z endometrem Dentaport, lekarz ma kontrolę nad pracą narzędzi w kanale. Narzędzia, używane przy maszynowym opracowaniu, są specjalnie zaprojektowane do tego, by bezpiecznie udrożnić nawet zakrzywione kanały i nadać im kształt stożka. Nadanie kanałom takiego kształtu jest warunkiem prawidłowego ich wypełnienia. Proces ten jest wspomagany obfitym płukaniem kanałów środkami chemicznymi (podstawowym środkiem jest podchloryn sodu), mającymi za zadanie dezynfekcję i pomoc w oczyszczeniu całego systemu kanałowego. Proces ten przedstawia prezentacja.
 • Ostatni etap to wypełnienie kanałów. Po opracowaniu, oczyszczeniu i poszerzeniu kanału oraz jego dokładnym osuszeniu lekarz przystępuje do ich wypełnienia. Etap ten ma na celu szczelne zamknięcie światła kanału na całej długości, materiałem specjalnie do tego przeznaczonym. Proces ten odbywa się za pomocą metody termicznej kondensacji gutaperki z zastosowaniem kombinacji Systemu B i Obtury, co pozwala na kontrolę podczas wypełniania oraz szczelne i trwałe wypełnienie kanału nawet o nieregularnej powierzchni. Z przebiegiem tego etapu można zapoznać się oglądając animację.
  Na koniec zabiegu lekarz wykonuje kontrolne zdjęcie RTG.

Należy mieć na względzie, że warunkiem powodzenia leczenia kanałowego jest szczelne wypełnienie kanału korzenia oraz ubytku, dlatego po zakończonym leczeniu kanałowym konieczna jest odbudowa korony zęba. Zęby martwe ze względu na brak ukrwienia stają się mniej odporne na złamania, bardziej matowe, szarawe i kruche. Dlatego przy dużym zniszczeniu zęba samo wypełnienie może być niewystarczające i konieczne jest wówczas wykonanie wkładu koronowo-korzeniowego i korony protetycznej lub nakładu.

Dlaczego leczenie kanałowe w Orident?

Leczenie kanałowe wykonywane przed laty u większości pacjentów przywołuje niemiłe wspomnienia. Negatywne stereotypy są na tyle silne, że nawet osoby, które nigdy same nie doświadczyły tego rodzaju leczenia, są do niego uprzedzone i wywołuje ono u nich lęk. W Orident walczymy z tymi stereotypami. Oferujemy Państwu profesjonalną usługę w atmosferze spokoju i komfortu. Nasze atuty to:

1. Profesjonalizm i doświadczenie zawodowe

Nasi specjaliści zajmujący się endodoncją są aktywnymi członkami Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Uczestniczą w międzynarodowych sympozjach
i zjazdach naukowych z dziedziny endodoncji, a swoje umiejętności podnoszą na doskonalących kursach praktycznych oraz wymieniają doświadczenia przez internet z lekarzami z całej Polski. Miesięcznie w naszym centrum stomatologii leczonych pod mikroskopem około 50 pacjentów. Są to osoby głównie z polecenia naszych stałych klientów oraz kierowane przez innych lekarzy, niezajmujących się profesjonalnie endodoncją. Zawsze kontrolujemy efekty naszej pracy po 6 i 12 miesiącach. Skuteczność pracy szacujemy na 99 proc., co jest dla nas powodem do dumy.

2. Sprzęt

Leczenie w Orident odbywa się przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu światowej klasy, który umożliwia przeprowadzenie leczenia kanałowego podczas jednej wizyty.

Mikroskop ("oczy endodonty") — pozwala wielokrotnie powiększyć obraz leczonego zęba, dzięki czemu znacznie zwiększa się dokładność, a także skuteczność leczenia. Ponadto mikroskop umożliwia leczenie trudnych przypadków, przy których jedynym dotąd rozwiązaniem było dotąd usunięcie zęba. Mikroskop umożliwia:

 • odnalezienie wszystkich, nawet nietypowo zlokalizowanych ujść kanałów,
 • wyjęcie złamanych narzędzi,
 • perfekcyjne opracowanie i wypełnienie zakrzywionych kanałów,
 • perfekcyjne opracowanie i wypełnienie bardzo wąskich kanałów, zobliterowanych, czyli zwapniałych kanałów,
 • wyjęcie starego wypełnienia z całej długości kanałów, podczas powtórnego leczenia kanałowego,
 • wyjęcie starych, metalowych wkładów, cementów oraz wkrętów protetycznych,
 • leczenie przez korony i mosty protetyczne bez konieczności ich zdejmowania i niszczenia.

Dentaport ROOT ZX (MORITA) – urządzenie łączące w sobie lokalizator wierzchołkowy, służący do pomiaru długości kanału oraz mikrosilnik do opracowania maszynowego kanału korzeniowego. Sprzęt ten jest bardzo bezpieczny, dzięki możliwości ciągłego podglądu na monitorze lokalizacji narzędzi wewnątrz zęba, kontroli momentu obrotowego jak i regulacji prędkości. Do opracowania kanałów używamy narzędzi niklowo-tytanowych. Są giętkie i mocne, skracają czas pracy
i zwiększają bezpieczeństwo.

RVG Radiowizjografia — służy do obrazowania zdjęć rtg na monitorze komputera, a nie na kliszy. Zaletą tego sprzętu jest kilkakrotnie mniejsze promieniowanie niż w przypadku obrazowania na kliszy oraz bardzo krótki czas oczekiwania na obraz — zaledwie 2 sekundy. Dzięki tym zaletom można skrócić czas zabiegu
i zwiększyć jego bezpieczeństwo.

Ultradźwięki — za pomocą specjalnych końcówek endodontycznych, możemy wyjąć złamane narzędzia z kanału, rozkruszyć stary cement, wyjąć wkłady protetyczne oraz udrożnić "zobliterowane" kanały.

Obtura i System B — urządzenia służące do termoplastycznego wypełnienia kanału. Zaletą jest bardzo szczelne wypełnienie nawet w przypadku kanałów
o nieregularnym kształcie.

3. Leczenie jednowizytowe

Zalety leczenia jednowizytowego:

 • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU — nie ma potrzeby kilkukrotnych wizyt
 • BEZPIECZEŃSTWO — niweluje ryzyko: zakażenia między wizytami (poprzez rozszczelniony opatrunek lub odłamany fragment zęba) oraz złamania zęba między wizytami poprzez skrócenie czasu oczekiwania, potrzebnego na ostateczną odbudowę zęba
 • KOMFORT — niweluje ból, który może pojawić się między wizytami

4. Komfort

Zabiegi przeprowadzane w Orident są bezpieczne, bezbolesne i precyzyjne. Komfort pacjentowi zapewnia skuteczne znieczulenie oraz użycie koferdamu (czyli rozpiętego "balonika" wokół zęba), dzięki któremu lekarz utrzymuje pole zabiegowe w czystości (nie ma śliny i bakterii), a płyny i drobne narzędzia nie mają dostępu do ust i gardła pacjenta.

Gabinety Orident wyposażone są w ergonomiczne fotele, na których pacjent przyjmuje wygodną, leżącą pozycję. Dodatkowo z głośników umieszczonych
w zagłówku dobiega relaksująca muzyka. Każdy pacjent może przynieść swoją ulubioną muzykę w formacie MP3, którą odtworzymy podczas zabiegu.

© 2014 projekt Happy Design, wykonanie webwizards Mapa strony Orident
closeArt
Live Chat Software